Papu Design Oy Yhtiökokous 2024

Kutsu Papu Design Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Invitation to the shareholder´s meeting of Papu Design OyTERVETULOA VUODEN 2024 YHTIÖKOKOUKSEEN!


Papu Design Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5.6.2024 kello 17.00 etäkokouksena. Kokouksessa käydään läpi katsaus vuodesta 2023 sekä kurkataan tulevaan. Huhtikuussa aloittanut toimitusjohtaja Satu Takkinen esittäytyy kokouksen päätteeksi ja kertoo vuoden 2024 näkymistä.

 

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen sähköpostitse info@papudesign.com viimeistään 31.5.2024. Lähetämme linkin kokoukseen sähköpostitse ennen kokousta.


Tervetuloa!

///

WELCOME TO THE SHAREHOLDER´S MEETING!


The Shareholder´s Meeting of Papu Design Oy will be held on June 5th 2024 from 5 pm (EEST). The meeting will be held as an online meeting.


Register for the Shareholder´s Meeting via email at info@papudesign.com by May 31, 2024, at the latest. We will send the meeting link via email prior to the meeting.

Welcome!
(Please scroll down for english version)

Kutsu Papu Design Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Papu Design Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5. päivänä kesäkuuta 2024 kello 17.00 alkaen.A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Puheenjohtajan terveiset ja katsaus vuoteen 2023

7. Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton / tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valinta

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

16. Kokouksen päättäminen


B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstiedot ovat nähtävillä yhtiökokouksessa, ja ne sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeesi ovat kirjattu arvo-osuustilille, ne ovat myös merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja sinulla on oikeus osallistua kokoukseen.

Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua sähköpostitse viimeistään 31.5.2024.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Jussi Kurkela (jussi@papudesign.com)

Papu Design Oy
Hallitus


/////////////////////////////////////////


This invitation is for the shareholders of Papu Design Oy, to the shareholders meeting to be held on June 5th, 2024, starting from 5pm (EEST). The meeting will be held as an online meeting and it is in Finnish.


A Matters on the agenda of the shareholder’s meeting
Matters on the agenda of the shareholder’s meeting to be held on June 5th 2024 at 5pm (EEST)

1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

3. Election of persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes

4. Recording the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

6. Greetings from the Chairman of the board and review for the year 2023

7. Presentation of the annual accounts and adoption of annual accounts

8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend

9. Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability

10. Resolution on the remuneration of the members of the board of directors

11. Resolution on the number of members of the board of directors

12. Election of members of the board of directors

13. Resolution on the remuneration of the auditor

14. Election of the auditor

15. Authorizing the Board of Directors to decide on share issues

16. Closing of the meeting


B Documents of the shareholder’s meeting
The annual reports and materials of the meeting will be sent to shareholders by request.

C Instruction for the participants in the shareholder’s meeting
The shareholder whose shares are subscripted to share register before 24 of May 2024 run by Euroclear Finland Oy has the right to participate and vote in the shareholder’s meeting.


Register for the shareholders meeting via email at info@papudesign.com by May 31, 2024, at the latest. We will send the meeting link via email prior to the meeting.


For more information, please contact Jussi Kurkela (jussi@papudesign.com)

 


Papu Design Oy
Board of Directors