Papu Design Oy:n ylimääräiseen yhtiökokous

Kutsu Papu Design Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen | Invitation to the Extraordinary General Meeting of Papu Design Oy

TERVETULOA VUODEN 2023 YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN!

 

TERVETULOA VUODEN 2023 YLIMÄÄRÄISEEN
YHTIÖKOKOUKSEEN!


Papu Design Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
8.11.2023 kello 17.00 alkaen Teams kokouksena.
Kokouksessa päätetään uuden hallituksen jäsenen, Päivi Lonkan, valinnasta. Päivi vahvistaa hallituksen osaamista merkittävällä kokemuksellaan muoti- ja vaatetusalalta. Hän esittäytyy kokouksessa ja kertoo lisää itsestään.

 

  

Lisäksi kokouksessa käydään läpi yhtiön tämänhetkisiä kuulumisia.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen alla olevan
linkin kautta viimeistään pe 3.11.2023.


Nähdään kokouksessa!

///

WELCOME TO THE
EXTRAORDINARY G
ENERAL MEETING!


The General Meeting of Papu Design Oy
will be held on November 8th 2023 from 17:00
as a Teams meeting.


The meeting will decide on the election of a new board member, Päivi Lonka. Päivi strengthens the board's expertise with her significant experience in the fashion and clothing industry. She introduces herself at the meeting. In addition, an overviewto the company's current operations will be reviewed.Please register to the meeting
by using the link below latest on friday 3.11.2023. 


See you at the meeting!

_______________________

 

(Please scroll down for english version)

Kutsu Papu Design Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 
Papu Design Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. päivänä marraskuuta 2023 kello 17.00 alkaen Teams-kokouksena.
 
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Puheenjohtajan terveiset ja yhtiön kuulumiset
 
7. Hallituksen jäsenen valinta

Ehdotetaan, että Päivi Lonka valitaan hallitukseen viidenneksi jäseneksi. Päivi Lonka esittäytyy kokouksessa.
 
8. Kokouksen päättäminen
 
B Yhtiökokouspöytäkirja
 
Yhtiökokouksen pöytäkirja laaditaan viikon sisällä kokouksesta ja se lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä.
 
C Ohjeita kokoukseen osallistujille                    
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeesi ovat kirjattu arvo-osuustilille, ne ovat myös merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja sinulla on oikeus osallistua kokoukseen.

Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua kokoukseen alla olevan linkin kautta viimeistään 3.11.2023. 

ILMOITTAUDU KOKOUKSEEN

Papu Design Oy
Hallitus


/////////////////////////////////////////This invitation is for the shareholders of Papu Design Oy, to the shareholders meeting to be held on November 8th, 2023 starting from 17:00. The meeting will be held as a Teams meeting.

A  Matters on the agenda of the shareholder’s meeting
Matters on the agenda of the shareholder’s meeting to be held on November 8th 2023 at 17:00

1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

3. Election of persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes

4. Recording the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

6. Greetings from the Chairman of the board and company announcements 7. Board member electionIt is proposed that Päivi Lonka be elected to the board as the fifth member. Päivi Lonka presents herself at the meeting.
8. Closing of the meeting

 
B Minutes of the shareholder’s meeting
The minutes of the meeting will be sent to shareholders by request.
 
C Instruction for the participants in the shareholder’s meeting
The shareholder whose shares are subscripted to share register before 27 of October 2023 run by Euroclear Finland Oy has the right to participate and vote in the shareholder’s meeting.


If attending, please register through the link below before 3th of November 2023. 

REGISTER HERE


For more information, please contact shareholders@papustories.com

Papu Design Oy
Board of Directors