Papu Design Oy Yhtiökokous 2022

KUTSU PAPU DESIGN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 12.5.2022 KLO 16.30

Vallitsevasta Covid19-pandemiasta johtuen Papu Design Oy:n yhtiökokous pidetään webinaarina 12.5.2022 kello 16.30 alkaen. Kokouksessa käydään läpi katsaus vuodesta 2021 sekä kurkataan tulevaan.

Tervetuloa!

--------

Kutsu Papu Design Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
 
Papu Design Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12. päivänä toukokuuta 2021 kello 16.30 alkaen webinaarina.
 
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Puheenjohtajan terveiset ja toimitusjohtajan katsaus
 
7. Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton / tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
14. Tilintarkastajan valinta

 
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
   
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille
 
17. Kokouksen päättäminen
 
B Yhtiökokousasiakirjat
 
Tilinpäätöstiedot ovat nähtävillä yhtiökokouksessa, ja ne sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä.
 
C Ohjeita kokoukseen osallistujille                    
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.5.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeesi ovat kirjattu arvo-osuustilille, ne ovat myös merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja sinulla on oikeus osallistua kokoukseen.

Ilmoittautumislinkki lähetetään viimeistään 27.4.2022. Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua kokoukseen linkin kautta viimeistään 5.5.2022.


Papu Design Oy
Hallitus


/////////////////////////////////////////This invitation is for the shareholders of Papu Design Oy, to the shareholders meeting to be held on May 12th, 2022 starting from 16:30. The meeting will be held as a webinar.

A  Matters on the agenda of the shareholder’s meeting
Matters on the agenda of the shareholder’s meeting to be held on May 12th 2022 at 16:30

1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

3. Election of persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes

4. Recording the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

6. Greetings from the Chairman of the board and review for the year 2021 by the CEO

7. Presentation of the annual accounts and adoption of annual accounts

8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend

9. Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability

10. Resolution on the remuneration of the members of the board of directors

11. Resolution on the number of members of the board of directors

12. Election of members of the board of directors

13. Resolution on the remuneration of the auditor

14. Election of the auditor

15. Authorizing the Board of Directors to decide on share issues 

16. Authorization of the Board of Directors to resolve upon an issuance of option rights and other special rights to the key persons of the Company

17. Closing of the meeting

Papu Design Oy
Board of Directors

B Documents of the shareholder’s meeting
The annual reports and materials of the meeting will be sent to shareholders by request.
 
C Instruction for the participants in the shareholder’s meeting
The shareholder whose shares are subscripted to share register before 2 of May 2022 run by Euroclear Finland Oy has the right to participate and vote in the shareholder’s meeting.

The registration link will be sent latest on 27.4.2022. If attending, please register through the link before 5th of May 2022.


Papu Design Oy
Board of Directors


Vanhempi julkaisu Uudempi julkaisu


Jätä kommentti

Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista