VASTUULLISUUS

Papu Design vastuullisuus

 

Jo vuonna 2012 Papun ottaessa ensiaskeleensa kohti vauhdikasta kasvuaan, oli toimintamme lähtökohtana tehdä valintoja ympä­ristöä, ihmisiä ja eläimiä kunnioittaen. Tuo­lloin vastuulliset arvot lasten­­vaateteollisuudessa tai vaa­te­tus­­alalla yleisesti eivät olleet vielä yhtä keskeisiä kuin tänä päivänä. Tämä loi vahvan pohjan ekologi­sesti­ ja eettisesti tuotettujen lasten­vaatteiden kysynnälle.

Vastuullisten periaatteiden noudat­taminen on edelleen yksi Papun­ toi­­minnan ydinosa-alueista. Arvojen lisäksi luonto ja eläimet ovat vahvasti läsnä myös mallistojemme estetiikassa. Luontoaiheiset kuvitukset kumpuavat aidosta arvostuksesta meitä ympäröivää maailmaa kohtaan & tahdomme toimia parhaalla mahdollisella tavalla luon­non hyvinvointia kunnioittaen. Meille tärkeää on se, että voimme tulevaisuudessakin nauttia puhtaista metsistä ja vesistöistä, kohdata terveitä eläimiä sekä hengittää raikasta ilmaa niin luonnossa kuin kaupungissakin.

Yrityksemme on nopeasti kasvanut pienestä pavusta itsenäiseksi lapseksi, joka innokkaana seikkailee ja tutkii ympäristöään uteliaana. Vastuullisuuden näkökulmasta olem­­­me jo kohdanneet haasteita matkal­lam­­­­me osaksi suurten markkinoiden vaatetusbrändiä. Kasvusta huolimat­ta yrityksemme toimii valtavassa vaatetusalan systeemissä edelleen pienenä toimijana, mikä tarkoittaa sitä, että toimintamme on hyvin pitkälle riippuvaista muista osapuolista.

Lopulta juuri kasvu mahdollistaa vastuullisuustyömme kehittämi­sen ja toiminnassamme pyrimmekin valit­semaan luotettavat yhteistyö­kumppanit, jotka jakavat kanssamme samat arvot vastuullisuuden suhteen. Kunnianhimoisena tavoit­teenamme on toimia vastuul­lisuuden edelläkävijänä las­­ten­­vaa­teteollisuudessa. Matkam­­me on kuitenkin­ vasta alussa, tervetuloa mukaan!

Rakkaudella, papulaiset

  

Psst! Kurkkaa allaolevasta linkistä englanninkielinen Vastuullisuuskatsauksemme!

Papu Sustainability Peek (2022-2023)

Papu Designin uusin vastuullisuusraportti 2022-2023

Papu Sustainability Peek (2020-2021)

Papu Sustainability Peek (2019)

•••

Olemme mukana Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksessa. Yhteistä kaikille sitoumukseen mukaan lähteneille yrityksille on halu työskennellä aktiivisesti puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Lue lisää sitoumuksesta.

Papu Design mukana Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksessa