Papu Design Oy Yhtiökokous 2023

KUTSU PAPU DESIGN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TERVETULOA VUODEN 2023 YHTIÖKOKOUKSEEN!

Papu Design Oy:n yhtiökokous pidetään 15.5.2023 kello 17.00 alkaen osoitteessa: Robert’s Coffee kabinetti, Pohjoisesplanadi 19, Helsinki. Kokouksessa käydään läpi katsaus vuodesta 2022 sekä kurkataan tulevaan.

Tervetuloa!

Kutsu Papu Design Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Papu Design Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15. päivänä toukokuuta 2023 kello 17.00 alkaen.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Puheenjohtajan terveiset ja toimitusjohtajan katsaus

7. Vuoden 2022 tilinpäätös ja tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton / tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valinta

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille

17. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstiedot ovat nähtävillä yhtiökokouksessa, ja ne sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit lähetetään osakkeenomistajalle erikseen pyydettäessä.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeesi ovat kirjattu arvo-osuustilille, ne ovat myös merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja sinulla on oikeus osallistua kokoukseen.

Ilmoittautumislinkki lähetetään viimeistään 28.4.2023. Kaikkien yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua kokoukseen linkin kautta viimeistään 5.5.2023.


Papu Design Oy
Hallitus

 


    Vanhempi julkaisu Uudempi julkaisu


    Jätä kommentti

    Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista